Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Cílem poskytování integrované domácí péče, je zajistit péči všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. I takto znevýhodnění lidé mohou zůstat s pomocí v domácím prostředí a nemusí zbytečně využívat zařízení ústavního typu. V podstatě je péče poskytovaná tomu, kdo ji potřebuje či o ni žádá.

 

Domácí zdravotní péče

tel.: 541 236 090

Domácí zdravotní péče je určena všem v takové životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládnout laickou péčí a je nutné na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře zahájit poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí.

Domácí péče je ošetřujícím  lékařem indikována zejména u klientů, kteří jsou plně nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, a u nichž je třeba zajistit pokračování dlouhodobé a následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním.

Na základě doporučení ošetřujícího lékaře poskytujeme domící zdravotní péči 7 dní v týdnu včetně svátků i několikrát denně.

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ (INTEGROVANOU) PÉČI O NEMOCNÉ A JEHO DOMÁCNOST

 

·        sledování zdravotního stavu

·        péče o ležící pacienty

·        převazy a ošetření ran (pooperační rány, bércové vředy, proleženiny)

·        ošetření stomií, katerů

·        injekce, odběry krve

·        ošetřovatelská rehabilitace - kondiční a dechová cvičení - stavy po cévních mozkových příhodách

·        podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku

·        vyšetření glykémie glukometrem

         Úkony ošetřovatelské péče:

·        převazy

·        aplikace injekcí včetně inzulínu

·        odběry

·        prevence a léčba proleženin

 

Péči poskytují registrované zdravotní sestry.

Zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Projekt PODPORA ZAJIŠTOVÁNÍ A ROZVOJE DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE se zabývá poskytováním domácí ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí klientů. Jeho realizace má zajistit pro všechny potřebné klienty profesionální poskytnutí odborné zdravotní péče dle indikace ošetřujícího lékaře. Umožňuje dostupnost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Jihomoravský kraj se podílí na financování tohoto projektu.